T.C.
Selçuk Üniversitesi
Yaygın Seçmeli Dersler Havuzu

    Üniversitemizde öğrencilerimizin başka bölümlerden yada başka fakültelerden branş dışı dersler alabilecekleri, ekte ders listesi verilen bir “yaygın seçmeli dersler havuzu” bulunmaktadır. Üniversitemizin Devlet Konservatuarını, yüksekokullarını ve meslek yüksekokullarını da kapsayan bu uygulama ile öğretim elemanlarımız, yaygın seçmeli dersler havuzunda kendi uzmanlık alanlarında dersler açabilmektedir. Öğrencilerimiz ise kendi bölüm/programlarının öğretim planlarında yer aldığı takdirde, öğrenci otomasyon sistemi ile bu derslere kaydolabilmektedir. Bu uygulama aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

Yaygın seçmeli dersler;

1) 2 kredilik (2+0) tir.
2) Güz veya Bahar yarıyıllarından sadece birinde veya her iki yarıyılda da açılabilmektedir. 
3) Aynı ders hem birinci öğretimde hem de ikinci öğretimde açılabilmektedir.
4) Eğitim dili Türkçe olarak açılacaktır.
5) Derslerin yapılacağı yer ve program öğretim elemanı tarafından belirlenecektir;

    Yaygın seçmeli dersler, öğretim elemanlarının talebi doğrultusunda bölüm/program kurulu tarafından teklif edilmekte ve ilgili fakülte/konservatuvar/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile açılabilmektedir. Dersler yine ilgili fakülte/ konservatuvar/yüksekokul öğrenci işleri bürosu tarafından yaygın seçmeli dersler havuzuna girilmektedir. 

    Öğretim elemanları yaygın seçmeli dersler havuzunda, halen vermekte oldukları dersleri aynı isim altında açabilirler. Bu dersler öğrenci otomasyon sistemi tarafından farklı biçimde kodlandırılmakta ve dolayısıyla ayrı puantaj yapılmaktadır. Öğretim elemanları yaygın seçmeli dersler havuzundaki dersleri için öğrenci sayısı sınırlaması yapabilmekte ve derse kaydolacak öğrenciler için özel koşullar getirebilmektedir. Öğrenciler yaygın seçmeli derslere, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresince ve danışmanlarının onayı ile kaydolabilirler.

    Yaygın seçmeli dersler havuzunda bir dersin açılabilmesi için, o derse en az 10 öğrencinin kaydolması gerekmektedir. Yeterli sayıda öğrenci tarafından alınmadığı için açılamayan bir derse kaydolmuş olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma döneminde havuzdaki açılan diğer derslere kaydolabileceklerdir.Yaygın Seçmeli Dersler Havuzu
Ders Listesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ -- İLAHİYAT
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0704876
ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION
2
2
Prof.Dr. AHMET TURAN YÜKSEL
0704877
AL-ADAP AL-TURKİ AL-ISLAMİ
2
2
Prof.Dr. AHMET YILMAZ
0704878
SUFİSM II
2
2
Doç. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
0704879
MADHAHİB FIKRİYYAH İSLAMİYYAH MU'AŞİRAH
2
Doç. Dr. SEYİT BAHÇIVAN
İLAHİYAT FAKÜLTESİ (İ.Ö) -- İLAHİYAT (İ.Ö.)
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0806871
ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION
2
2
Prof.Dr. AHMET TURAN YÜKSEL
0806872
SUFİSM II
2
2
Doç. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
0806873
AL-ADAP AL-TURKİ AL-ISLAMİ
2
2
Prof.Dr. AHMET YILMAZ
0806874
MADHAHİB FIKRİYYAH İSLAMİYYAH MU'AŞİRAH
2
Doç. Dr. SEYİT BAHÇIVAN
İLETİŞİM FAKÜLTESİ -- GAZETECİLİK
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0901734
MEDYA VE SİYASET
2
2
Öğr.Gör. MUSTAFA KONUK
0901735
POPÜLER KÜLTÜR
2
2
0901736
BASININ GÜNCEL SORUNLARI
2
2
Öğr.Gör. YASEMİN GÜLŞEN YILMAZ
0901737
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
2
2
Uzman Dr. ADEM DEMİRSOY
0901738
BASINDA ETİK SORUNLAR
2
2
Uzman Dr. ADEM DEMİRSOY
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0901836
MEDYA VE SİYASET (M)
2
2
Öğr.Gör. MUSTAFA KONUK
0901837
POPÜLER KÜLTÜR (M)
2
2
Öğr.Gör. YASEMİN GÜLŞEN YILMAZ
0901838
BASININ GÜNCEL SORUNLARI (M)
2
2
Uzman Dr. ADEM DEMİRSOY
0901839
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ (M)
2
2
Öğr.Gör. YASEMİN GÜLŞEN YILMAZ
0901840
BASINDA ETİK SORUNLAR (M)
2
2
Uzman Dr. ADEM DEMİRSOY
İLETİŞİM FAKÜLTESİ -- HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0902733
HALKLA İLİŞKİLER
2
3
Prof.Dr. KADİR CANÖZ
0902734
LOBİCİLİK TEKNİKLERİ
2
3
0902735
BEDEN DİLİ
2
3
Dr.Öğr.Üyesi İMRAN (ASLAN) UĞUR
0902736
SİYASAL PARTİLER VE İNTERNET
2
3
0902737
İLETİŞİM VE İMAJ
2
3
Doç. Dr. AHMET TARHAN
0902738
REKLAMCILIK
2
3
Doç. Dr. DUYGU AYDIN
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0902834
REKLAMCILIK (M)
2
2
Doç. Dr. DUYGU AYDIN
0902835
HALKLA İLİŞKİLER (M)
2
3
Prof.Dr. KADİR CANÖZ
0902836
LOBİCİLİK TEKNİKLERİ (M)
2
3
0902837
BEDEN DİLİ (M)
2
3
Dr.Öğr.Üyesi İMRAN (ASLAN) UĞUR
0902838
SİYASAL PARTİLER VE İNTERNET (M)
2
3
0902839
İLETİŞİM VE İMAJ (M)
2
3
Dr.Öğr.Üyesi İMRAN (ASLAN) UĞUR
İLETİŞİM FAKÜLTESİ -- HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0903733
HALKLA İLİŞKİLER
2
3
Prof.Dr. KADİR CANÖZ
0903734
LOBİCİLİK UYGULAMALARI
2
3
0903735
BEDEN DİLİ
2
3
Dr.Öğr.Üyesi İMRAN (ASLAN) UĞUR
0903736
SİYASAL PARTİLER VE İNTERNET
2
3
Öğr.Gör. MUSTAFA KONUK
0903737
İLETİŞİM VE İMAJ
2
3
Doç. Dr. AHMET TARHAN
0903738
REKLAMCILIK
2
3
Doç. Dr. DUYGU AYDIN
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0903834
REKLAMCILIK (M)
2
2
Doç. Dr. DUYGU AYDIN
0903835
HALKLA İLİŞKİLER (M)
2
3
Prof.Dr. KADİR CANÖZ
0903836
LOBİCİLİK TEKNİKLERİ (M)
2
3
0903837
BEDEN DİLİ (M)
2
3
Dr.Öğr.Üyesi İMRAN (ASLAN) UĞUR
0903838
SİYASAL PARTİLER VE İNTERNET (M)
2
3
0903839
İLETİŞİM VE İMAJ (M)
2
3
Dr.Öğr.Üyesi İMRAN (ASLAN) UĞUR
İLETİŞİM FAKÜLTESİ -- RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0904738
POPÜLER SİNEMA
2
2
Öğr.Gör. RUHİ GÜL
0904739
SPOR VE TELEVİZYON
2
2
Dr.Öğr.Üyesi METE KAZAZ
0904740
TELEVİZYON REKLAMCILIĞI
2
2
Doç. Dr. AŞİNA GÜLERARSLAN
0904741
MEDYA VE KÜLTÜR
2
2
Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH TABAKCI
0904742
FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI
2
2
Öğr.Gör. KADİR YALÇIN
0904743
İNTERNET YAYINCILIĞI
2
3
Uzman TARIK DOĞAN
0904744
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
2
3
Öğr.Gör. KADİR YALÇIN
0904745
GÜZEL KONUŞMA TEKNİKLERİ
2
3
Doç. Dr. AŞİNA GÜLERARSLAN
0904746
İLETİŞİM BECERİLERİ(Müh.Fak.Öğr.İçin)
2
3
Doç. Dr. MAKBULE EVRİM GÜLSÜNLER
0904747
İLETİŞİM BECERİLERİ (Güzel Sanatlar Fak.)
2
3
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0904837
İNTERNET YAYINCILIĞI (M)
2
3
Uzman TARIK DOĞAN
0904838
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK (M)
2
3
Öğr.Gör. KADİR YALÇIN
0904839
GÜZEL KONUŞMA TEKNİKLERİ (M)
2
3
Doç. Dr. AŞİNA GÜLERARSLAN
0904840
İLETİŞİM BECERİLERİ (M)
2
3
Doç. Dr. MAKBULE EVRİM GÜLSÜNLER
0904841
POPÜLER SİNEMA (M)
2
2
Dr.Öğr.Üyesi SİNEM EVREN YÜKSEL
0904842
SPOR VE TELEVİZYON (M)
2
2
Dr.Öğr.Üyesi METE KAZAZ
0904843
TELEVİZYON REKLAMCILIĞI (M)
2
2
Doç. Dr. AŞİNA GÜLERARSLAN
0904844
MEDYA VE KÜLTÜR (M)
2
2
Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH TABAKCI
0904845
FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI (M)
2
2
Öğr.Gör. KADİR YALÇIN
İLETİŞİM FAKÜLTESİ -- GAZETECİLİK (İ.Ö.)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0905734
MEDYA VE SİYASET
2
2
Öğr.Gör. MUSTAFA KONUK
0905735
POPÜLER KÜLTÜR
2
2
0905736
BASININ GÜNCEL SORUNLARI
2
2
Öğr.Gör. YASEMİN GÜLŞEN YILMAZ
0905737
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
2
2
Uzman Dr. ADEM DEMİRSOY
0905738
BASINDA ETİK SORUNLAR
2
2
Uzman Dr. ADEM DEMİRSOY
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0905836
MEDYA VE SİYASET (M)
2
2
Öğr.Gör. MUSTAFA KONUK
0905837
POPÜLER KÜLTÜR (M)
2
2
Öğr.Gör. YASEMİN GÜLŞEN YILMAZ
0905838
BASININ GÜNCEL SORUNLARI (M)
2
2
Uzman Dr. ADEM DEMİRSOY
0905839
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ (M)
2
2
0905840
BASINDA ETİK SORUNLAR (M)
2
2
Uzman Dr. ADEM DEMİRSOY
İLETİŞİM FAKÜLTESİ -- RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA(İ.Ö)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0906738
POPÜLER SİNEMA
2
2
Öğr.Gör. RUHİ GÜL
0906739
SPOR VE TELEVİZYON
2
2
Dr.Öğr.Üyesi METE KAZAZ
0906740
TELEVİZYON REKLAMCILIĞI
2
2
Doç. Dr. AŞİNA GÜLERARSLAN
0906741
MEDYA VE KÜLTÜR
2
2
Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH TABAKCI
0906742
FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI
2
2
Öğr.Gör. KADİR YALÇIN
0906743
INTERNET YAYINCILIĞI
2
3
Uzman TARIK DOĞAN
0906744
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
2
3
Öğr.Gör. KADİR YALÇIN
0906745
GÜZEL KONUŞMA TEKNİKLERİ
2
3
Doç. Dr. MAKBULE EVRİM GÜLSÜNLER
0906746
İLETİŞİM BECERİLERİ
2
3
Doç. Dr. MAKBULE EVRİM GÜLSÜNLER
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
0906837
İNTERNET YAYINCILIĞI (M)
2
3
Uzman TARIK DOĞAN
0906838
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK (M)
2
3
Öğr.Gör. KADİR YALÇIN
0906839
GÜZEL KONUŞMA TEKNİKLERİ (M)
2
3
Doç. Dr. AŞİNA GÜLERARSLAN
0906840
İLETİŞİM BECERİLERİ (M)
2
3
Doç. Dr. MAKBULE EVRİM GÜLSÜNLER
0906841
POPÜLER SİNEMA (M)
2
2
Dr.Öğr.Üyesi SİNEM EVREN YÜKSEL
0906842
SPOR VE TELEVİZYON (M)
2
2
Dr.Öğr.Üyesi METE KAZAZ
0906843
TELEVİZYON REKLAMCILIĞI (M)
2
2
Doç. Dr. AŞİNA GÜLERARSLAN
0906844
MEDYA VE KÜLTÜR (M)
2
2
Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH TABAKCI
0906845
FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI (M)
2
2
Öğr.Gör. KADİR YALÇIN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -- İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1204525
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
2
2
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ONÜÇYILDIZ
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1204261
TRAFİK GÜVENLİĞİ
2
2
Prof.Dr. OSMAN NURİ ÇELİK
1204625
RİSK VE RİSK YÖNETİMİ
2
2
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ONÜÇYILDIZ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -- HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1205530
HAFIZADA TUTMA TEKNİKLERİ
2
3
Dr.Öğr.Üyesi Taner ÜSTÜNTAŞ
1205531
RENKLERİN GÜCÜ VE KULANIMI
2
3
Prof.Dr. İSMAİL BÜLENT GÜNDOĞDU
1205532
BİLGİNİN GÜCÜ,GELİŞİMİ VE BİLİŞİM
2
3
Dr.Öğr.Üyesi ALİ ERDİ
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1205630
HAFIZADA TUTMA TEKNİKLERİ
2
2
Dr.Öğr.Üyesi Taner ÜSTÜNTAŞ
1205631
RENKLERİN GÜCÜ VE KULANIMI
2
3
Prof.Dr. İSMAİL BÜLENT GÜNDOĞDU
1205632
BİLGİNİN GÜCÜ,GELİŞİMİ VE BİLİŞİM
2
3
Dr.Öğr.Üyesi ALİ ERDİ
1205635
U.A.ve UYDU GÖRÜNTÜ YORUMLAMA
2
2
Doç. Dr. ARZU ERENER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -- HARİTA MÜHENDİSLİĞİ(İ.Ö.)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1206530
HAFIZADA TUTMA TEKNİKLERİ
2
3
Dr.Öğr.Üyesi Taner ÜSTÜNTAŞ
1206531
RENKLERİN GÜCÜ VE KULANIMI
2
3
Prof.Dr. İSMAİL BÜLENT GÜNDOĞDU
1206532
BİLGİNİN GÜCÜ,GELİŞİMİ VE BİLİŞİM
2
3
Dr.Öğr.Üyesi ALİ ERDİ
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1206630
HAFIZADA TUTMA TEKNİKLERİ
2
3
Dr.Öğr.Üyesi Taner ÜSTÜNTAŞ
1206631
RENKLERİN GÜCÜ VE KULANIMI
2
3
Prof.Dr. İSMAİL BÜLENT GÜNDOĞDU
1206632
BİLGİNİN GÜCÜ,GELİŞİMİ VE BİLİŞİM
2
3
Dr.Öğr.Üyesi ALİ ERDİ
1206635
U.A.ve UYDU GÖRÜNTÜ YORUMLAMA
2
2
Doç. Dr. ARZU ERENER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -- MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1210850
SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
2
2
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -- ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1212765
KENT KÜLTÜRÜ
2
2
Dr.Öğr.Üyesi ARZU TAYLAN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -- İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1214525
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
2
2
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ONÜÇYILDIZ
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1214261
TRAFİK GÜVENLİĞİ
2
2
Prof.Dr. OSMAN NURİ ÇELİK
1214625
RİSK VE RİSK YÖNETİMİ
2
2
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ONÜÇYILDIZ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ -- MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ(İ.Ö.)
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1215850
SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
2
2
ZİRAAT FAKÜLTESİ -- BAHÇE BİTKİLERİ
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1516001
BAĞCILIK(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1516002
BAĞCILIK(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
ZİRAAT FAKÜLTESİ -- TARLA BİTKİLERİ
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1518001
EREZYON VE MERA BİTKİLERİ(YAYGIN SEÇ.DERS)
2
4
1518003
YEŞİL ALAN TESİS(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
1518005
TÜTÜN İLAÇ BAH.BİTKİLERİ(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
1518007
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
1518009
ENERJİ BİTKİLERİ TARIMI (YAY. SEÇ. DERS)
2
4
1518011
TOHUMCULUK TEKNİĞİ(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
1518013
ORGANİK TARIM(YAY.SEÇM.DERS)
2
4
1518901
EREZYON VE MERA BİTKİLERİ(YAYGIN SEÇ.DERS)İ.Ö
2
4
1518903
YEŞİL ALAN TESİS(YAY.SEÇ.DERS)İ.Ö
2
4
1518905
TÜTÜN İLAÇ BAH.BİTKİLERİ(YAY.SEÇ.DERS)İ.Ö
2
4
1518907
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ(YAY.SEÇ.DERS)İ.Ö
2
4
1518909
ENERJİ BİTKİLERİ TARIMI (YAY. SEÇ. DERS)İ.Ö.
2
4
1518911
TOHUMCULUK TEKNİĞİ(YAY.SEÇ.DERS)İ.Ö
2
4
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1518002
EREZYON VE MERA BİTKİLERİ(YAYGIN SEÇ.DERS)
2
4
1518008
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ(YAY.SEÇ)
2
4
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA YORGANCILAR
1518014
ORGANİK TARIM(YAY.SEÇM.DERS)
2
4
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA YORGANCILAR
1518902
EREZYON VE MERA BİTKİLERİ(YAYGIN SEÇ.DERS)İ.Ö
2
4
1518913
ORGANİK TARIM(YAY.SEÇM.DERS)İ.Ö
2
4
ZİRAAT FAKÜLTESİ -- TARIM EKONOMİSİ
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1520001
PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
1520003
AR-GE PROJE HAZIRLAMA VE İŞ GELİŞ.(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
Prof.Dr. KENAN PEKER
1520005
GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI(YAY.SEÇ.DERS)
2
4
1520903
AR-GE PROJE HAZIR.VE İŞ GEL.(YAY.SEÇ.)İ.Ö
2
4
Prof.Dr. KENAN PEKER
ZİRAAT FAKÜLTESİ -- PEYZAJ MİMARLIĞI
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1524001
SAĞLIK KURULUŞLARINDA PEYZAJ TASARIMI(YAY.SEÇ.DERS
2
3
Dr.Öğr.Üyesi Sertaç GÜNGÖR
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
1524002
EĞİTİM KURULUŞ.PEYZAJ TASAR.(YAYGIN SEÇ.DERS)
2
3
Dr.Öğr.Üyesi Sertaç GÜNGÖR
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ -- İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2403609
BRANŞ DIŞI SEÇ. DERS (İÇ MEKAN TAS.İÇ MİM.BİLG II)
2
2
Arş.Gör. MİNE SUNGUR
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2603751
ORTADOĞU ÜLK. KÜLT. VE EDB. TAR. I
2
2
Prof.Dr. AHMET KAZIM ÜRÜN
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2603851
ORTADOĞU ÜLK. KÜLT. VE EDB. TAR. II
2
2
Prof.Dr. AHMET KAZIM ÜRÜN
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- ARAP DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö.)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2604731
ORTADOĞU ÜLKELERİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT TARİHİ I
2
2
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2604831
ORTADOĞU ÜLKELERİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT TARİHİ II
2
2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- FARS DİLİ VE EDEBİYATI
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2607351
FARSÇA KOLAY METİNLER I
2
2
Uzman FARUK ALP
2607352
MEVLANA VE MESNEVİ I
2
2
Doç. Dr. NURİ ŞİMŞEKLER
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2607451
FARSÇA KOLAY METİNLER II
2
2
Uzman FARUK ALP
2607452
MEVLANA VE MESNEVİ II
2
2
Doç. Dr. NURİ ŞİMŞEKLER
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2611707
AMERICAN MYSTIC POETRY (ELECTİVE)
2
2
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2611807
AMERICAN MYSTIC POETRY (SEÇMELİ)
2
2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- SANAT TARİHİ
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2619715
ANADOLU TÜRK MİMARİSİ I
2
4
Dr.Öğr.Üyesi TOLGA BOZKURT
2619716
ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE SÜSLEME I
2
4
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2619815
ANADOLU TÜRK MİMARİSİ II
2
4
Dr.Öğr.Üyesi TOLGA BOZKURT
2619816
ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE SÜSLEME II
2
4
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÇETİNASLAN
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- SANAT TARİHİ (İ.Ö.)
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2620815
ANADOLU TÜRK MİMARİSİ
2
4
Dr.Öğr.Üyesi TOLGA BOZKURT
2620816
ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE SÜSLEME
2
4
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÇETİNASLAN
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- TARİH
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2623551
TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ I
2
2
Doç. Dr. FERİDUN ATA
2623552
UYGARLIK TARİHİ I
2
2
2623553
BATI DÜNYASI ERMENİ İLİŞKİSİ I
2
2
2623751
19. YY. DÜNYA TARİHİ II
2
2
Prof.Dr. HÜSEYİN MUŞMAL
2623752
OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ I
2
2
Prof.Dr. İBRAHİM SOLAK
2623753
MİTOLOJİ TARİHİ I
2
2
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2623651
TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ II
2
2
Doç. Dr. FERİDUN ATA
2623652
UYGARLIK TARİHİ II
2
2
2623653
BATI DÜNYASI ERMENİ İLİŞKİSİ II
2
2
2623851
19. YY. DÜNYA TARİHİ II
2
2
Prof.Dr. HÜSEYİN MUŞMAL
2623852
OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ II
2
2
Prof.Dr. İBRAHİM SOLAK
2623853
MİTOLOJİ TARİHİ II
2
2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- TARİH (İ.Ö.)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2624551
TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ I
2
2
2624552
UYGARLIK TARİHİ I
2
2
2624553
BATI DÜNYASI ERMENİ İLİŞKİSİ I
2
2
2624751
19. YY. DÜNYA TARİHİ I
2
2
Prof.Dr. HÜSEYİN MUŞMAL
2624752
OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ I
2
2
Prof.Dr. İBRAHİM SOLAK
2624753
MİTOLOJİ TARİHİ I
2
2
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2624651
TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ II
2
2
Doç. Dr. FERİDUN ATA
2624652
UYGARLIK TARİHİ II
2
2
2624653
BATI DÜNYASI ERMENİ İLİŞKİSİ II
2
2
2624851
19. YY. DÜNYA TARİHİ II
2
2
Prof.Dr. HÜSEYİN MUŞMAL
2624852
OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ II
2
2
Prof.Dr. İBRAHİM SOLAK
2624853
MİTOLOJİ TARİHİ II
2
2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2625720
MEVLÂNA VE DÜŞÜNCE SİSTEMİ
2
2625721
YAZMAK SANATI
2
Dr.Öğr.Üyesi NURGÜL SUCU
2625722
TÜRK DİLİNİN GÜNCEL SORUNLARI
2
Prof.Dr. YAKUP KARASOY
2625723
TÜRK TİYATROSU
2
Prof.Dr. MUSTAFA ÖZCAN
2625724
METİN ÇÖZÜMLEMESİ
2
Prof.Dr. ALİM GÜR
2625725
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK ŞİİRİ
2
Prof.Dr. ORHAN YAVUZ
2625726
OSMANLI TÜRKÇESİ (OKUMA VE YAZMA)
2
Doç. Dr. SEMRA TUNÇ
2625727
ORTA ASYA TÜRK LEHÇELERİ
2
Doç. Dr. MUSTAFA TOKER
2625728
TÜRK FOLKLORU
2
Doç. Dr. SİNAN GÖNEN
2625729
TÜRK DESTANLARI VE DESTANCILIK GELENEĞİ
2
Arş.Gör.Dr. AZİZ AYVA
2625730
DİKSİYON
2
Dr.Öğr.Üyesi EROL ÇÖM
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2625820
MEVLÂNA VE DÜŞÜNCE SİSTEMİ
2
2625821
YAZMAK SANATI
2
Dr.Öğr.Üyesi NURGÜL SUCU
2625822
TÜRK DİLİNİN GÜNCEL SORUNLARI
2
Prof.Dr. YAKUP KARASOY
2625823
TÜRK TİYATROSU
2
Prof.Dr. MUSTAFA ÖZCAN
2625824
METİN ÇÖZÜMLEMESİ
2
Prof.Dr. ALİM GÜR
2625825
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK ŞİİRİ
2
Prof.Dr. ORHAN YAVUZ
2625826
OSMANLI TÜRKÇESİ (OKUMA VE YAZMA)
2
Doç. Dr. SEMRA TUNÇ
2625827
ORTA ASYA TÜRK LEHÇELERİ
2
Doç. Dr. MUSTAFA TOKER
2625828
TÜRK FOLKLORU
2
Doç. Dr. SİNAN GÖNEN
2625829
TÜRK DESTANLARI VE DESTANCILIK GELENEĞİ
2
Arş.Gör.Dr. AZİZ AYVA
2625830
DİKSİYON II
2
3
Dr.Öğr.Üyesi EROL ÇÖM
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö.)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2626720
MEVLÂNA VE DÜŞÜNCE SİSTEMİ
2
2626721
YAZMAK SANATI
2
Dr.Öğr.Üyesi NURGÜL SUCU
2626722
TÜRK DİLİNİN GÜNCEL SORUNLARI
2
Prof.Dr. YAKUP KARASOY
2626723
TÜRK TİYATROSU
2
Prof.Dr. MUSTAFA ÖZCAN
2626724
METİN ÇÖZÜMLEMESİ
2
Prof.Dr. ALİM GÜR
2626725
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK ŞİİRİ
2
Prof.Dr. ORHAN YAVUZ
2626726
OSMANLI TÜRKÇESİ (OKUMA VE YAZMA)
2
Doç. Dr. SEMRA TUNÇ
2626727
ORTA ASYA TÜRK LEHÇELERİ
2
Doç. Dr. MUSTAFA TOKER
2626728
TÜRK FOLKLORU
2
2626729
TÜRK DESTANLARI VE DESTANCILIK GELENEĞİ
2
Arş.Gör.Dr. AZİZ AYVA
2626730
DİKSİYON
2
Dr.Öğr.Üyesi EROL ÇÖM
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2626820
MEVLÂNA VE DÜŞÜNCE SİSTEMİ
2
2626821
YAZMAK SANATI
2
Dr.Öğr.Üyesi NURGÜL SUCU
2626822
TÜRK DİLİNİN GÜNCEL SORUNLARI
2
Prof.Dr. YAKUP KARASOY
2626823
TÜRK TİYATROSU
2
Prof.Dr. MUSTAFA ÖZCAN
2626824
METİN ÇÖZÜMLEMESİ
2
Prof.Dr. ALİM GÜR
2626825
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK ŞİİRİ
2
Prof.Dr. ORHAN YAVUZ
2626826
OSMANLI TÜRKÇESİ (OKUMA VE YAZMA)
2
Doç. Dr. SEMRA TUNÇ
2626827
ORTA ASYA TÜRK LEHÇELERİ
2
Doç. Dr. MUSTAFA TOKER
2626828
TÜRK FOLKLORU
2
Doç. Dr. SİNAN GÖNEN
2626829
TÜRK DESTANLARI VE DESTANCILIK GELECEĞİ
2
Arş.Gör.Dr. AZİZ AYVA
2626830
DİKSİYON
2
2
Dr.Öğr.Üyesi EROL ÇÖM
EDEBİYAT FAKÜLTESİ -- ARAP DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2629731
ORTADOĞU ÜLKELERİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT TARİHİ I
2
2
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2629831
ORTADOĞU ÜLKELERİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT TARİHİ II
2
2
FEN FAKÜLTESİ -- İSTATİSTİK
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2705735
RAPORLAMA TEKNİKLERİ
2
3
2705736
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ
2
3
2705737
İSTATİSTİKSEL FİNANS VE RİSK ANALİZİ
2
3
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2705834
AKTÜERYA VE SİGORTACILIK
2
3
2705835
İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAM. VERİ ANALİZİ
2
3
FEN FAKÜLTESİ -- İSTATİSTİK (İ.Ö.)
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2706735
RAPORLAMA TEKNİKLERİ
2
3
2706736
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ
2
3
2706737
İSTATİSTİKSEL FİNANS VE VERİ ANALİZİ
2
5
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2706834
AKTÜERYA VE SİGORTACILIK
2
5
2706835
İSTATİSTİKSEL PAKET PROG. VERİ ANALİZİ
2
2
TURİZM FAKÜLTESİ -- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2902571
YENİLİK YÖNETİMİ
2
3
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
2902671
YENİLİK YÖNETİMİ
2
3
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ -- SERAMİK TASARIMI
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
3403321
SERAMİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ 1
2,5
Prof.Dr. MEZAHİR ERTUĞ AVŞAR
3403521
SANAT KAVRAMI VE FELSEFESİ 1
2
Prof.Dr. MEZAHİR ERTUĞ AVŞAR
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
3403421
SERAMİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ 2
2,5
Prof.Dr. MEZAHİR ERTUĞ AVŞAR
3403621
SANAT KAVRAMI VE FELSEFESİ 2
2
Prof.Dr. MEZAHİR ERTUĞ AVŞAR
MİMARLIK FAKÜLTESİ -- ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
GÜZ DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
3503765
KENT KÜLTÜRÜ
2
2
BAHAR DÖNEMİ
Dersno
Adı
Yerel Kredi
Ects
Ders Sorumlusu
3503897
KENTSEL RİSKLER VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
2
3